T.P.MILLS Golf

官方站点:http://tpmillsgolfputters.com/

? ?在1960年代初期,T.P.MILLS是一位高球手,他相信自己能做出比自己过往使用过的还要更棒的推杆。这就是T.P.MILLS企业的开始。

T.P.MILLS开始设计塑造并且打造出将引领一整个推杆的产业,过去四十年T.P.MILLS企业已设定计量碳钢金属推杆的标准,一路下来公司已经拥有了多项专利,直到今天T.P.MILLS企业的设计持续被许多推杆制造商所效仿。

许多推杆的性能概念并没有建立在科学的观点上,大多数推杆上标示的甜蜜点与重心点并没有被放在正确的位置,对于T.P.MILLS企业来说,现今常被忽略的推杆的平衡是评量一支好推杆的致要关键,

如果你拥有了一支T.P.MILLS手工推杆,你等于拥有了一支大师级的推杆,因为每一支推杆皆是独一无二。

T.P.MILLS手工推杆的完美平衡与合适度是为赢得许多重大高球赛事冠军而诞生的。

 • T.P.MILLSMing Plumber Neck推杆

  T.P.MILLSMing Plumber Neck推杆
  • ¥0.00
 • T.P.MILLS Trad II Flat T推杆

  T.P.MILLS Trad II Flat T推杆
  • ¥0.00
 • T.P.MILLS Nellie Wings Gss(限量版)推杆

  T.P.MILLS Nellie Wings Gss(限量版)推杆
  • ¥0.00
 • T.P.MILLS NElle Nings 推杆

  T.P.MILLS NElle Nings 推杆
  • ¥6600.00
 • T.P.MILLS Huey Plumber Neck 推杆

  T.P.MILLS Huey Plumber Neck 推杆
  • ¥6600.00
 • T.P.MILLS Sycamore Mallet 推杆

  T.P.MILLS Sycamore Mallet 推杆
  • ¥6600.00
 • T.P.MILLS Nellie Winge Fovged 推杆

  T.P.MILLS Nellie Winge Fovged 推杆
  • ¥6600.00
 • T.P.MILLS Trad II XL Pro Platinum 推杆

  T.P.MILLS Trad II XL Pro Platinum 推杆
  • ¥6600.00
 • T.P.MILLS Trad II XL Ssp Oil Can 推杆

  T.P.MILLS Trad II XL Ssp Oil Can 推杆
  • ¥6600.00
 • T.P.MILLS Dixie Dale Pro Platinun 推杆

  T.P.MILLS Dixie Dale Pro Platinun 推杆
  • ¥6600.00
 • T.P.MILLS Nellie Wings Pro Platinum 推杆

  T.P.MILLS Nellie Wings Pro Platinum 推杆
  • ¥6600.00
 • T.P.MILLS Sycamore Pro Platinum 推杆

  T.P.MILLS Sycamore Pro Platinum 推杆
  • ¥6600.00
 • T.P.MILLS Huey Plumber Oil Can 推杆

  T.P.MILLS Huey Plumber Oil Can 推杆
  • ¥6600.00
 • T.P.MILLS Huey Plumber BK-PVD 推杆

  T.P.MILLS Huey Plumber BK-PVD 推杆
  • ¥6600.00
 • T.P.MILLS Mallet Sycamore BK-PVD 推杆

  T.P.MILLS Mallet Sycamore BK-PVD 推杆
  • ¥6600.00
 • T.P.MILLS Dixie Dale Oil Can 推杆

  T.P.MILLS Dixie Dale Oil Can 推杆
  • ¥6600.00